cgv Die Haghe

Contributie

Contributiebedragen per jaar

RECREATIE
TURNEN & SPRINGTURNEN
leeftijd BASIS 1 uur per week
per jaar
extra uren per week (structureel)
per 15 min per jaar
Ouder & Kind (per 0,75 uur) € 116,50  -
Peuter (per 0,75 uur) € 116,50  -
Kleuter € 143,40 € 23,57
Vanaf groep 3 € 156,90 € 23,57

Rekenvoorbeeld:
Als de les per week 1 uur en 30 minuten duurt betaalt een kind vanaf 6 jaar dus 150,00 + 2*23,50 = 197,00 per jaar.

 

SELECTIE
TURNEN DAMES & SPRINGTURNEN
  Springturnen Jongtalenten 1e/2e divisie 3e divisie + instap 4e divisie 5e/6e divisie
Alle leeftijden per jaar €307,25 €434,40 €1457,20 €1058,10 €884,30 €542,90
 • Losse training incidenteel Turnhal € 6,90 per 3 uur.
 • De contributie voor de 3e, 4e en 5e/6e divisie is inclusief de huur voor het trainingspak en voor het wedstrijdpakje tijdens de wedstrijden. Het trainingspak krijgt de turnster mee in bruikleen en dient bij iedere wedstrijd schoon en netjes te zijn om te worden gedragen. Aan het eind dient het ook weer schoon en netjes te worden ingeleverd.
 • De contributie van de 3e, 4e en 5e/6e divisie is inclusief een bijdrage voor de wedstrijdgelden, gebaseerd op een gemiddelde wedstrijddeelname, en het wedstrijdpaspoort. Een wedstrijdpaspoort is 2 jaar geldig en wordt ieder jaar voor de helft verrekend.

 

SELECTIE
TURNEN HEREN
  2e divisie/STHW 3e divisie 4e divisie
Alle leeftijden per jaar € 263,20 € 686,80 € 527,85
 • Losse training incidenteel Turnhal € 6,90 per 3 uur.
 • De contributie is inclusief de huur voor het trainingspak en voor het wedstrijdtenue tijdens de wedstrijden. Het trainingspak krijgt de turnster mee in bruikleen en dient bij iedere wedstrijd schoon en netjes te zijn om te worden gedragen. Aan het eind dient het ook weer schoon en netjes te worden ingeleverd.
 • De contributie van de 3e en de 4e divisie is inclusief een bijdrage voor de wedstrijdgelden, gebaseerd op een gemiddelde wedstrijddeelname, en het wedstrijdpaspoort. Een wedstrijdpaspoort is 2 jaar geldig en wordt ieder jaar voor de helft verrekend.
 • De 2e divisie turnt 2 uur per week bij Die Haghe. De contributie is slechts voor deze twee uren. De overige uren, de wedstrijdgelden en de huur voor het trainingspak en wedstrijdtenue worden door STHW apart in rekening gebracht.

 

SPORTFIT/DANSFIT
Alle leeftijden per jaar € 176,65

 

DANSEN
RECREATIE
  contributie per jaar
0,75 uur € 133,80
1 uur € 175,20
1.5 uur € 259,55
          
DANSEN
SELECTIE
  contributie per jaar
C+D-divisie € 358,45
B-divisie € 521,90
 • De contributie van de dansselectie (alle divisies) is inclusief huur voor het trainingspak. Het trainingspak krijgt de turner mee in bruikleen en dient bij iedere wedstrijd schoon en netjes te zijn om te worden gedragen. Aan het eind dient het ook weer schoon en netjes te worden ingeleverd.

Machtigingsformulier

Voor het innen van de contributie wordt u verzocht het machtigingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de machtiging tot automatische incasso zal per nota € 5,-- administratiekosten in rekening worden gebracht. U bent dan per seizoen totaal € 15,-- aan administratiekosten verschuldigd.

Indien u wel een machtiging hebt afgegeven maar de incasso wordt gestorneerd dan zal eerst nog een tweede maal getracht worden de verschuldigde contributie te innen. Indien dit nogmaals wordt gestorneerd dan ontvangt u een herinnering en zal de nota worden verhoogd met € 5,-- administratiekosten.

Inning contributie

De inning van de contributie gebeurt dmv automatische incasso welke bij de inschrijving is afgegeven.

De jaarcontributie wordt in 3 termijnen geïncasseerd:

 • Rond 1 oktober; de contributie tot en met 31 december (37,5%)
 • Rond 1 januari; de contributie tot en met 31 maart (27,5%)
 • Rond 1 april; de contributie tot en met eind van het seizoen (35%).

Inschrijfgeld

Eenmalig € 5,00 per lid. Dit bedrag wordt automatisch bij de 1e contributie incasso geïnd.

 

Vacatures

Die Haghe is een gezellige, actieve en bloeiende vereniging met ruim 1.000 leden. De turn- en danslessen vinden plaats in gymzalen op diverse locaties in Den Haag. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar technische leiding van onze recreatie turn- en dansgroepen.

Klik hier voor meer info.

Lidmaatschap

Wil jij op turnen, dansen, springen of sportfit bij cgv Die Haghe? Of wil je eerst een keer kijken bij een les?

Klik hier voor alle informatie over lid worden bij cgv Die Haghe.

Wil jij je lidmaatschap beëindigen? Klik hier.

Contact

Secretariaat

Postbus 61153
2506 AD Den Haag
e-mail contactformulier

Ledenadministratie

Postbus 61153
2506 AD Den Haag
e-mail contactformulier

Bel mij terug

U bevindt zich hier: Home cgv Die Haghe Contributie