cgv Die Haghe

AVG en Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Op die datum wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft onder meer tot gevolg dat we niet zonder doel persoonsgegevens mogen bewaren. Ook moeten we heel zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens
Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (redelijkerwijs) identificeerbare natuurlijke persoon moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Voorbeelden: n.a.w. gegevens, telefoonnummers, leeftijd, leslocatie, BSN nummer, foto’s, vrijwilligersvergoeding, etc.

Waarom de AVG
Eén filmpje zegt meer dan duizend woorden.
Kijk maar eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I

De AGV heeft gevolgen voor cgv Die Haghe
De AVG geldt voor elke organisatie in de EU, ook voor verenigingen en dus ook voor cgv Die Haghe.

Vanuit het bestuur heeft cgv die Haghe daarom verschillende maatregelen genomen in het kader van de AVG. Zo is er inmiddels een verwerkingsregister bij cgv Die Haghe, waarin we bijhouden waar bij cgv die Haghe persoonsgegevens vastleggen. We hebben een risicoanalyse en we hebben verwerkers overeenkomsten met verschillende leveranciers. Deze kunnen ook zijn afgedekt door algemene voorwaarden van een leverancier of nog in onderzoek zijn. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de gegevens van onze leden bij die bij de KNGU liggen, waarbij de NOC/NSF onderzoekt of dit laatste voldoende juridisch is afgedekt of dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Bovendien hebben we via een flyer onze vrijwilligers voorgelicht over hoe om te gaan met persooonsgegevens.

Privacyverklaring
Ook hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat hoe we omgaan met de privacygegevens van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en andere relaties. De privacyverklaring vind je in de bijlage. Door nieuwe ontwikkelingen, inzichten en risico inschattingen, kan de verklaring in de loop van de tijd wijzigen. We adviseren je dan ook deze verklaring regelmatig te bekijken voor wijzigingen.

Vacatures

Die Haghe is een gezellige, actieve en bloeiende vereniging met ruim 1.000 leden. De turn- en danslessen vinden plaats in gymzalen op diverse locaties in Den Haag. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar technische leiding van onze recreatie turn- en dansgroepen.

Klik hier voor meer info.

Lidmaatschap

Wil jij op turnen, dansen, springen of sportfit bij cgv Die Haghe? Of wil je eerst een keer kijken bij een les?

Klik hier voor alle informatie over lid worden bij cgv Die Haghe.

Wil jij je lidmaatschap beëindigen? Klik hier.

Contact

Secretariaat

Postbus 61153
2506 AD Den Haag
e-mail contactformulier

Ledenadministratie

Postbus 61153
2506 AD Den Haag
e-mail contactformulier

Bel mij terug

U bevindt zich hier: Home cgv Die Haghe Die Haghe Nieuws AVG en Privacyverklaring